Byavgift

En gång om året ber vi er Sätrabor att betala en frivillig byavgift till bygemenskapen. Avgiften är frivillig och beloppet är valfritt, men för att vi ska kunna utföra underhåll samt utveckla bystugan krävs att vi bybor hjälper till med det ekonomiska, utöver de pengar som uthyrning och andra aktiviteter inbringar.

Betala valfritt belopp till Sätra Bygemenskaps konto via Bankgiro 524-6830 eller via Swish 123 593 45 00. Märk med ”byavgift”.

Vad går bidraget till?

Drift och underhåll av bystugan, så som el, vatten, avlopp, sopor, försäkring, gräsklippning, snöröjning och underhåll av stugan.

Tack för att vi kan fortsätta ha vår fina bystuga kvar!

/Styrelsen

);