Sätra Bygemenskaps Gåvo- och Minnesfond

När du vill hedra någon som gått bort eller någon som fyller år är en minnesgåva till fonden ett fint sätt att bli ihågkommen.

Gåvan kan skänkas på Bankgiro 524-6830 och går till bevarandet av Sätra Bystuga.

Frågor besvaras av:

Iréne Joons 073-848 75 44
Evy Hansjons-Udd 0247-40519

);