Om Sätra by

Sätra är en by i Insjön, Åhls Socken, i Leksands kommun.

Byn omtalas redan på 1500-talet, på 1540-talet fanns här tre gårdar, 1668 sju gårdar. På 1920-talet fanns här 38 gårdar. Hos Långbergs Per Olof Persson i byn fanns då en lada som antogs härstamma från 1500-talet.

Byn består av villor, gårdar och ett mer radhuslikt område. Byn har en bygemenskap som driver en bystuga och som varje år har flera aktiviteter med bland annat majstångsresning, majbrasa och temafester.

Källa: Wikipedia

Vägen över Hemmoran mot Insjön

Gång- och cykelvägen över Hemmoran mot Insjön, 2018.

);